อัตราค่าขนส่ง

  • ภายในประเทศ(Ship within Thailand)

ในกรณีที่สั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,000 บาท  (If the purchase is valued 1,000 Baht or more per order.)

ส่งไปยัง (Destination)                           ค่าขนส่ง (Freight) (บาท/Baht)

กรุงเทพและปริมณฑล*                                      –

ต่างจังหวัด                                                          150.00

* ปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี

* หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าขนส่ง กรุณาติดต่อ contact@smileylifegroup.com

ในกรณีที่สั่งซื้อสินค้าน้อยกว่า 1,000 บาท (If the purchase is valued less than 1,000 Baht per order.)

ส่งไปยัง (Destination)                           ค่าขนส่ง (Freight) (บาท/Baht)

กรุงเทพและปริมณฑล*                                50.00

ต่างจังหวัด                                                        150.00

* ปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี

* หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าขนส่ง กรุณาติดต่อ contact@smileylifegroup.com

  • ส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา(Ship to USA)

สินค้าภายใต้แบรนด์ Smileylife และ Silvaria จะจัดส่งโดย FBA (Fulfilment by Amazon)หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ Amazon.com

  • ต่างประเทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา (Ship to outside Thailand not include USA)

กรุณาติดต่อ smileylifegroup@smileylifegroup.com